Харизма - Кабинети по дентална медицина Детски стоматолог

Преглед при детски стоматолог е препоръчително да се извърши още на възраст 3-4 год., за откриване на ранни усложнения и разрешаването им:
- Проблеми произтичащи от вредни навици: смучене на пръст, дишане през устата, инфантилно гълтане или използване на биберон след 2 годишна възраст;
- Генетични проблеми: зъбно-челюстни деформации със значително генетично натоварване.