Харизма - Кабинети по дентална медицина
Миофункционално лечение с
Myobrace

Трейнер системата включва серия от трейнери /силиконови шини / и упражнения за дъвкателната и говорната мускулатура, както и обучение по правилно дишане