Харизма - Кабинети по дентална медицина Екстракция на зъби

Екстракцията (изваждането) на зъби може да бъде на третите молари (мъдреците), свръх бройни зъби, екстракция на зъби по ортодонтски показания или много разрушени зъби. Тази интервенция се извършва с локална анестизия (упойка). Най-честата причина за екстракция е наличието на много дълбок кариес или пародонтална болест, както и отстраняване на зъб поради аномалии в положението на зъба, наличието на кисти.